Jarak Subjek

JARAK SUBJEK (Subject distance) adalah jarak antara kamera (lensa) dan subjek utama (main subject). Mengubah jarak subject akan menggubah perspektif imej dan juga mengakibatkan perubahan DOF range bagi aperture yang sama.

Apabila pengguna (lensa) berada pada jarak yang jauh dari subjek, range DOF akan bertambah. Disebaliknya, jika, pengguna (lensa) berada pada jarak yang lebih dekat, ia akan menggurangkan range DOF. Ini amat ketara dalam penggunaan lensa micro atau lensa macro bagi tujuan fotografi jarak dekat, (CLOSE UP or MACRO Photography).

Contoh: Lensa Micro 105mm pada F8.


Gambar pertama adalah dari jarak dekat, seakan-akan life size (~1:1) dan gambar kedua pada jarak yang lebih jauh.

Perhatikan gambar dibawah pula. Lihat bagaimana penggunaan focal length yang berbeza dan jarak subject mempengaruhi perspektif dan DOF range walaupun F-stop nya yang sama.

Contoh: Lensa 55mm F/8.


Tiada ulasan:

Catat Ulasan