Format

Berbagai jenis format yang digunakan di dalam dunia fotografi. Format merupakan saiz dan keluasan filem atau sensor yang terdapat di dalam DSLR. Di bawah merupakan sampel atau contoh perbandingan format yang kerap digunakan.


120mm

35mm

Contoh perbandingan format 120mm, 35mm dan Sensor digital (DX)

Crop Factor & Field of View (FOV)

Oleh kerana kebanyakan DSLR sensor lebih kecil dari saiz filem 35mm, crop factor yang digunakan oleh jenama Nikon sebagai contoh, didalam pembikinan DSLR mereka ialah 1.5x kecuali D3, Full Frame 35mm (FX) DSLR. Justeru itu, sensor yang lebih kecil ini akan merakam imej yang di pantulkan oleh kanta lensa dibahagian tengah menyebabkan "cropped FOV", seperti contoh yang ditunjukkan dibawah.


Dengan yang demikian, kamera 35mm filem akan memerlukan focal length yang lebih panjang untuk mendapatkan Field of View (FOV) yang sama. Mari kita perhatikan contoh yang disediakan.

Contoh 1: Wide angle FOV
klik gambar untuk saiz besar


FOV pada gambar pertama diambil dengan menggunakan lensa 18mm DX. Disebabkan oleh crop factor 1.5x yang dibincangkan sebelum ini, untuk menghasilkan FOV yang sama pada 35mm filem, focal length yang perlu digunakan ialah 27mm (18mmx1.5=27mm). Dengan itu, gambar kedua telah diambil dengan menggunakan focal length yang terdekat iaitu 28mm.


Contoh 2: Telephoto FOV.
klik gambar untuk saiz besar

Disebabkan oleh crop factor ini, pengguna kamera SLR 35mm memerlukan focal length 300mm untuk mendapatkan FOV yang sama saperti yang dihasilkan oleh DSLR 200mm (300mm/1.5=200mm). Ini amatlah dialu-alukan oleh penggemar lensa telephoto kerana perbezaan harga diantara 200mm dan 300mm amatlah ketara.

Namun yang demikian, bagi bagi penggemar lensa wide angle adalah disebaliknya, kerana lensa wide angle seperti 28mm DX akan hanya menghasilkan FOV 42mm sahaja, seperti ditunjukkan di bawah. Klik gambar untuk saiz besar

Focal Length dan Field of View

Focal length merupakan jarak dalam milimeter (mm) dari pusat lensa ke satu titik focal yang terletak pada filem (SLR) atau sensor (DSLR) bagi sesuatu subject yang difokus.

Field of View (FOV) merupakan sudut pandangan yang diukur secara menegak (vertically) dan mendatar (horizontally). Lebih besar saiz filem atau sensor, maka lebih besarlah pemandangan yang dapat dirakamkan. Sila layari web ini dalam bahasa inggeris untuk gambarajah & penerangan yang lebih lanjut.


Oleh kerana terdapat beberapa format atau saiz filem dan sensor, FOV lebih kerap diukur secara melintang (diagonally) dan format yang paling popular dan kerap dijadikan perbandingan (refference) ialah 35mm. Focal length yang rendah (16mm fisheye) mempunyai picture angle yang lebih luas jika dibandingkan dengan focal length yang lebih tinggi (seperti 200mm telephoto).

Didalam dunia photography 35mm, focal length 50mm dikira sebagai standard lens kerana mana manusia mempunyai angle yang lebih kurang sama (dalam 46°). Sila layarai web ini dalam bahasa inggeris untuk gambarajah & penerangan yang lebih lanjut. Dibawah merupakan contoh untuk perbezaan antara dua focal length.

10.5mm DX Fisheye: FOV yang luas
klik untuk saiz besar dan perhatikan tanda merah di gambar ini


200mm DX Telezoom: FOV yang Sempit

Lens

LENS dalam English atau LENSA dalam Bahasa Melayu dibuat dalam berbagai - bagai format (seperti, Large Format, Medium Format, 35mm Format,110mm dan lain-lain lagi) oleh berbagai-bagai pengeluar. Oleh kerana format 35mm merupakan format yang paling popular, kita akan bincangkan format ini dahulu.

Bagi pengguna NIKON SLR atau DSLR, terdapat dua format lensa yang banyak dipasaran, iaitu, Full Frame (FX) mengikut sukatan saiz 35mm filem dan Digital (DX) mengikut sukatan saiz sensor kamera, yang lebih kecil dari saiz 35mm. Kiraannya ialah 1.5x crop factor. Setiap pengguna harus peka akan format-format ini supaya tidak keliru dan dapat menggunakan lensa yang betul untuk menangkap gambar. Gambar dibawah merupakan contoh bagi lensa berformatkan 35mm dari pelbagai focal length.


Charta dibawah menunjukkan klasifikasi bagi lensa mengikut focal length dalam format 35mm SLR. Untuk mengetahui nilai focal length bagi format DX, pengguna harus membahaginya dengan crop factor jenama kamera masing-masing.

sumber asal: dpreview

Sebagai contoh untuk mengetahui nilai super wideangle ber-focal length 16mm (FX), bagi jenama Nikon (yang menggunakan 1.5 crop factor) ialah 10.667mm (DX), [16mm/1.5=10.6667mm]. Dengan itu kita harus menggunakan lensa Nikkor Fisheye 10.5mm ini, untuk merakam imej yang berdekatan. Sila layari contoh focal length yang telah disediakan untuk gambaran yang lebih jelas.

Focal Length

Kita telah berbincang perihal lensa, focal length dan bagaimana ia mempengaruhi "Field of View" (FOV). Disini kita dapat melihat contoh FOV dari berbagai-bagai focal length.

10.5mm ke 24mm DX

10.5mm to 24mm: Study on Focal Length

28mm ke 50mm DX

28mm to 50mm: Study on Focal Length

60mm ke 105mm DX

60mm to 105mm: Study on Focal Length

120mm ke 200mm DX

120mm to 200mm: Study on Focal Length

300mm ke 450mm DX FOV

200mm to 300mm: Study on Focal Length

Digital Lenses : DX

Digital lenses atau lebih dikenali sebagai DX Lenses ini diperbuat khusus untuk kegunaan kamera DSLR, yang mempunyai crop factor seperti yang dibincangkan. Kebanyakan kamera DSLR boleh menggunakan lensa 35mm Full Frame (FX). Ini disebabkan oleh saiz imej yang dijana oleh lensa-lensa ini lebih besar dari saiz sensor didalam DSLR.

Gambar: Hasil lensa 35mm FX yang digunakan pada DSLR.
Klik gambar untuk saiz besar.

Namun yang demikian, lensa DX pula tidak boleh digunakan pada kamera 35mm Full Frame. Ini disebabkan oleh saiz imej dari lensa DX lebih kecil dan hanya meliputi saiz sensor yang terdapat didalam kamera DSLR.

Gambar: Hasil lensa DX yang digunakan pada 35mm SLR.
Klik gambar untuk saiz besar.

Aperture

Aperture merupakan saiz bukaan pada lensa. Ia menentukan jumlah cahaya akan masuk kedalam kamera, yakni filem atau sensor. Saiz bukaan ini lazimnya di control oleh aperture baldes yang menyerupai sekeping diafram didalam lensa. Saiz bukaan aperture ini juga mempengaruhi exposure dan depth of field (DOF) sesuatu imej.

Seperti juga increment yang terdapat pada kelajuan shutter (shutter speed), bukaan aperture juga mempunyai increment-nya tersendiri. Pada kebiasaannya, saiz aperture (ia itu diameter) ini membesar atau mengecil dengan increment faktor 1.4. Oleh itu, bukaan aperture adalah separuh (1/2) pada setiap increment seperti ditunjukkan pada rajah dibawah.


Tanpa membincang dengan lebih mendalam kiraan untuk aperture (metamatik), memadailah kita mengetahui bahawa aperture biasa di rujuk atau disebut dalam format F-stop sebagaimana yang kerap diukir pada badan lensa. Gambar dibawah menunjukan bagaimana skala F-stop yang dibincangkan diatas diukir pada aperture ring (yang digunakan untuk mengubah saiz apeture) pada sesebuah lensa pada awal zaman 60an.


Walaupun pada zaman ini, saiz apeture diubah dengan menggunakan dail pada badan kamera, namun prisipnya tetap sama.

Sebagai contoh jika siaz aperture ialah F/4, satu stop kearah mengecilkan siaz aperture adalah F/5.6 (4 x 1.4=5.6). Ini bermaksud, hanya separuh dari cahaya pada saiz F/4 akan masuk kedalam kamera (filem atau sensor). Begitu juga dengan sebaliknya, satu saiz kearah membesarkan saiz aperture adalah F/2.8, terdekat(4/1.4=2.85). Harus diingatkan bahawa, lebih besar nombor F-nya, lebih kecillah siaz bukaan aperture tersebut.

Jadi soalanya, bagaimanakah rupa bentuk aperture ini? Gambar dibawah menunjukkan contoh bagaimana rupa bentuk diafram dan saiz aperture mengikut bukaan atau F-stop yang telah dipilih.


F/1.2


F/5.6


F/16

Bukaan maksima aperture sesebuah lensa ada juga dikaitkan dengan kelajuan sesebuah lensa, atau LENS SPEED. Ini kerana, lebih besar bukaan aperture-nya, lebih banyak cahaya yang boleh masuk kedalam kamera. Ini membolehkan penggunaan shutter speed yang lebih laju atau tinggi. Ini amat berguna didalam fotografi sukan atau didalam keadaan cahaya yang rendah. Justru itu, lensa seperti F/1.4 atau F/1.2 sering dirujuk sebagai FAST LENS.

Bukaan maksima ini juga akan ukir pada badan lensa, sebagai contoh, lensa yang mempunyai focal length 85mm yang tetap dan mempunyai bukaan maksima F/1.4 lazimnya ditulis, 85mm 1:1.4 seperti gambar dibawah.

Bagi pengguna lensa zoom (Zoom Lenses), bukaan maksima untuk kedua-dua focal length tersebut akan dimaklumkan juga. Sebagai contoh, focal length 18-200mm yang mempunyai bukaan maksima F/3.5 pada 18mm dan F/5.6 pada 200mm lazimnya ditulis, 18-200mm 1:3.5-5.6 seperti gambar dibawah.Terdapat juga lensa zoom laju (FAST ZOOM LENS)yang mempunyai bukaan maksima yang sama pada kedua-dua zoom focal length. Sebagi contoh, focal length 17-55mm yang mempunyai bukaan maksima F/2.8 dari 17mm ke 55mm lazimua ditulis, 17-55mm 1:2.8, seperti yang ditunjuk dibawah.


Ini bermaksud, pengguna lensa ini dapat menikmati bukaan maksima F/2.8 pada setiap focal length yang ada pada zoom range lensa tersebut. Walaubagaimana pun, harus diingatkan bahawa kebanyakan lensa yang dikategorikan dalam golongan FAST LENS atau FAST ZOOM LENS, lebih berat, lebih besar dan lebih mahal harganya.

Depth Of Field (DOF)

DEPTH OF FIELD (DOF) merupkan terma yang diguna pakai unutk membicarakan perihal kawasan dihadapan dan dibelakang focus point utama (subjek) yang akan kekal "sharp" atau berada didalam fokus. DOF dipengaruhi oleh aperture, jarak subjek, focal length, dan saiz atau format filem atau sensor.

Aperture yang luas seperti F/1.2 atau F1.8 mempunyai DOF yang cetek. Apa-apa subjek yang berada dihadapan atau dibelakang focus point utama akan kelihatan kabur atau out-of-focus. Aperture yang kecil seperti F/11 atau F/16 mempunyai DOF yang lebih dalam. Subjek yang terletak didalam sesuatu range dihadapan ataupun dibelakang focus point utama akan kelihatan sharp atau in-focus. Gambarajah berikut menerangkan sesuatu range berbandingkan F-stop yang digunakan (sila klik gambar untuk saiz besar). Harus diingatkan bahawa, bagi setiap F-stop yang tetap, range-nya akan berubah mengikut focal length yang dipilih. Sebagai contoh, saya telah menggunakan lensa zoom ini dan menunjukkan range DOF untuk dua focal length; iaitu 35mm dan 70mm.


[NOTA PENTING:]
1. Kedudukan zoom pada lensa didalam gambar ini adalah pada focal length 70mm. Untuk focal length 35mm, lensa ini akan ditarik ke kanan.
2. Lensa yang mempunyai focal length rendah, seperti 35mm pada F/11 akan mempunyai DOF range yang lebih luas berbanding focal length yang lebih tinggi, seperti 70mm pada F-stop yang sama. (sila lihat gambarajah diatas)

Ok, kite dah becheletior F-stop sana, F-stop sini... jadi macam mane ler gamaknye rope gambo yang F-stop die lain-lain? Ha... ni dia! Ni ler rope nye gambo yang pake F-Stop lain-lain tapi dari tempat lensa yang same.


F/1.2


F/2.8


F/4


F/5.6


F/8


F/11


F/16


Harus juga diingatkan bahawa, selain dari focal length,jarak subjek (subject distance) juga memainkan peranan dalam DOF range. Apabila pengguna (lensa) berada pada jarak yang jauh dari subjek, range DOF akan bertambah. Disebaliknya, jika, pengguna (lensa) berada pada jarak yang lebih dekat, ia akan menggurangkan range DOF. Ini amat ketara dalam penggunaan lensa micro atau lensa macro bagi tujuan fotografi jarak dekat, (CLOSE UP or MACRO Photography).

DOF DENGAN JARAK SUBJEK - Klik gambar untuk siaz besar
Contoh 1: 55mm F/8.


Contoh 2: 105mm F8.

Seperti didalam contoh 1 & 2. perhatikan bagaimana, DOF range menjadi cetek apabila sesebuah lensa mendekati subjek pada F-stop yang sama. Juga perhatikan bagaimana focal length sesebuah lensa mempengaruhi DOF.

Malang sekali, kebanyak lensa digitial (DX lenses) masa kini sudah tidak mempunyai scale yang akan memberi panduan kepada pengguna tentang DOF ini, kecuali beberapa lensa yang terpilih. Aperture scale dan aperture ring juga sudah tidak lagi diperkenalkan pada lensa Nikkor yang berhuruf G ( Nikkor G LENSES). Ini merupakan salah satu daripada sebab mengapa ramai penggemar fotografi yang terus melompat ke dalam dunia digital fotografi kurang memahami akan konsep DOF.

Jarak Subjek

JARAK SUBJEK (Subject distance) adalah jarak antara kamera (lensa) dan subjek utama (main subject). Mengubah jarak subject akan menggubah perspektif imej dan juga mengakibatkan perubahan DOF range bagi aperture yang sama.

Apabila pengguna (lensa) berada pada jarak yang jauh dari subjek, range DOF akan bertambah. Disebaliknya, jika, pengguna (lensa) berada pada jarak yang lebih dekat, ia akan menggurangkan range DOF. Ini amat ketara dalam penggunaan lensa micro atau lensa macro bagi tujuan fotografi jarak dekat, (CLOSE UP or MACRO Photography).

Contoh: Lensa Micro 105mm pada F8.


Gambar pertama adalah dari jarak dekat, seakan-akan life size (~1:1) dan gambar kedua pada jarak yang lebih jauh.

Perhatikan gambar dibawah pula. Lihat bagaimana penggunaan focal length yang berbeza dan jarak subject mempengaruhi perspektif dan DOF range walaupun F-stop nya yang sama.

Contoh: Lensa 55mm F/8.


Shutter

Bagi mereka yang terus melompat kedalam dunia digital photography, perkara-perkara seperti bidai atau SHUTER dan perihal mekanisma shutter (SHUTTER MECHANISM) ini jarang diambil tahu, malah kebanyakan pengguna kamera digital ini (bukan semua ye...) hanya menggenali punat shutter (SHUTTER BUTTON) sahaja. Bukan salah mereka tapi perkara ini disebabkan oleh pembikinan kamera digital itu sendiri. Pengguna DSLR selalunya dilarang membuka ruang sensor sepertimana yang kerap dan boleh dilakukan oleh pengguna kamera filem (SLR). Kolumn ini bukan bertujuan untuk membincangkan tentang pembikinan bidai dan mekanismanya, tapi sekadar memperkenalkan perkara asas perihal bidai (shutter).

SHUTTER merupakan satu mekanisma yang kebiasaannya terletak didalam badan kamera. Ia seumpama sekeping bidai diantara lensa dan filem atau sensor. Ia lazim dikenali sebagai SHUTTER CURTAIN dalam English. Pada awal pembikinan kamera, bidai ini diperbuat dari kain dan arus kemajuan teknologi, membolehkan bidai ini diperbuat dari alloy seperti titanium atau kevlar pada zaman sekarang. Jadi bagaimanakah rupa shutter curtain ini.

Ini merupakan contoh bidai atau shutter curtain dalam keadaan tertutup.


Didalam keadaan tertutup, cahaya dihalang daripada mengenai filem atau sensor. Apabila, shutter button ditekan, bidai ini akan terbuka dan membenarkan cahaya dan imej dirakamkan keatas filem atau sensor seperti gambar dibawah.Tempoh bukaan bidai atau shutter ini dikenali sebagai kelajuan shutter atau SHUTTER SPEED. Pada awal pembikian kamera maupun sekarang, kelajuan bidai atau shutter speed boleh dipilih oleh pengguna dengan memutar dail yang terdapat pada badan kamera. Sebagai contoh, gambar dibawah ini menunjukkan dial yang digunakan untuk memilih shutter speed pada kamera SLR keluaran tahun 80an .

Shutter Speed

SHUTTER SPEED atau kelajuan shutter, mempengaruhi tempoh masa filem atau sensor didalam kamera terdedah kepada cahaya. Ini lazimnya dilakukan dengan menggunakan bidai atau shutter curtain yang membuka dan menutup mengikut kelajauan yang diperlukan oleh pengguna. Tempoh bukaan bidai ini dikenali sebagai kelajuan shutter atau shutter speed. Sebagai contoh, jika pengguna memilih kelajuan 125 seperti yang diwarnakan merah didalam gambar ini, filem atau sensor akan terdedah kepada cahaya selama 1/125 per saat.


Seperti juga aperture shutter speed mempunyai incrementnya sendiri dan lazimnya dirujuk dalam nisbah per saat dalam faktor 1/2. Disebabkan ini, maka kebiasaannya shutter speed kerap dirujuk dalam 1/2s, 1/4s,1/8s ... 1/8000s. Seperti yang telah dibincangkan diatas, jika seseorang pengguna memilih 1000, ini bermakna, shutter speed ialah 1/1000 per saat.

Dalam pada masa yang sama, shutter speed bukan sahaja terhad pada tahap atau range yang laju sahaja. Shutter speed juga terdapat dalam kelajuan yang perlahan atau long exposure. Ini kerap dirujuk dalam saat tempoh bukaan shutter seperti 1s, 2s, 4s,8s atau B.

Berpandukan gambar diatas, sebagai contoh, jika pengguna memilih angka 8, ini bermakna, tempoh bukaan shutter adalah 8 saat. Jika pengguna memilih abjad B pula, tempoh bukaan shutter terletak sepenuhnya ditanggan pengguna. Ini bermaksud, shutter akan buka bila punat ditekan dan akan kekal terbuka selagi punat shutter tidak dilepaskan. Ini lebih dikenali sebagai BULB mode.

Persoaalanya, apakah shutter speed yang sesuai untuk digunakan?

Sebagai rule of thumb, pemilihan shutter speed adalah digalakkan pada satu tahap diatas focal length lensa yang digunakan. Ini bertujuan untuk menggelakan kekaburan disebabkan oleh camera shake. Sebagai contoh, jika focal length lensa ialah 200mm, shutter speed yang harus digunakan ialah 1/250s. Jika shutter speed ini tidak dapat diperolehi, penggunaan tripod atau lain-lain jenis alat sokongan amatlah digalakan untuk menghindarkan dari kesan camera shake ini. Walaupun terdapat lensa-lensa sekarang yang mempunyai vibration reduction (VR) atau image stablisation (IS) untuk mengurangkan kesan camera shake, pengguna harus peka dan berhati-hati dalam pemilihan shutter speed.

Pemilihan shutter speed juga terletak kepada komposisi dan imej yang dikehendaki oleh pengguna. Jika kita hendak "membekukan" atau "Freeze" sesuatu aksi dalam sukan (sports) atau kehidupan liar (wild life), penggunaan shutter speed 1/250s keatas adalah wajar, seperti gambar dibawah ini.

1/1600s


Akan tetapi, bukan semua imej sports atau imej aksi memerlukan shutter speed yang tinggi. Adakala, shutter speed rendah diperlukan apabila sesorang pengguna ingin merakamkan imej yang berkonsepkan "panning shots" (yang ni, kita bincang lain kali pulak..) atau untuk menunjukkan sesuatu movement seperti aliran air sebagaimana yang ditunjukkan dibawah. Sebagai contoh, perhatikan rupa bentuk air yang berubah mengikut shutter speed yang berbeza.

1/250s


1/1.6s


1.5s


3.0s


13s